Tarvo Tendal

Minu kireks on töötamine juhi- ja meeskonna arengutega. Tihti leitakse mind siis, kui on vajadus töötada meeskonna pingetega ja ebakõladega, selleks et jõuda koostöö ja ühtsete eesmärkideni. 


Näen oma rolli professionaalse partnerina, kes aitab luua organisatsioonis selgust ja teadlikku arengut. Ma aitan hoida, arendada ja toetada positiivseid muutusi, mis aitavad soovitud eesmärgi saavutamist.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraadi majanduses.

Lisaks baasharidusele oman ka kahte erilalast väljaõpet. Olen Euroopa ANSE standardile vastav coach ja superviisor ja kutseline lepitaja (Saksa AL-Institute sertifikaat).

Olen pidev õppija ning see on mind viinud erinevatele pikematele ja lühematele kursustele, millest põnevamad ehk pastoraalne/spirituaalne supervsioon, konstallatsiooni koolitused, emotsioonide juhtimine, Sveitsi konfliktikoolitus jpm täiendavaid koolitusi.

Tööalane taust: Alates 2007 aastast on minu põhifookus olnud juhtide nõustamine ja organisatsioonide arendamine. Alustasin 2007 aastral selle tööga Mercuri Internationali ettevõtluskonsultant ja koolitaja rollis.
Supervisioon ja Coaching on olnud heaks võimaluseks need kaks valdkonda (psühholoogia ja ettevõtlus) ühendada, ning andnud võimaluse keskenduda inimestele organisatsioionides ja arendamisele valdkonna üleselt, kasutades mõlema valdkonna tugevusi.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.

Minu põhitöö moodustab spetsialistide ja juhtide arendamine läbi coachingu ja organisatsiooni pingete ja konfliktidega töötamine, et jõuda hea koostööni (conflict management and cooperation). 

Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), ANSE standardile vastava väljaõppele sertifitseeritud coach ja superviisor.
Konflititööks vajalik kvalifikatsioon: Rahvusvaheline Saksa AL-Institute väljaõpe (160h),
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige ning olen lepitusalase kompetensikeskuse, Lepituse Instiuudi juhataja ja asutajaliige.

Minu lahutamatuks hobiks ja kireks on taiji neigong, mis aitab heas  füüsilises ja meelelises vormis püsida ja pidevalt kasvada ning areneda. Olen piiritult tänulik selle aarde leidmise eest ja tänulik oma õpetajale Vladimir Sidorovile selle varanduse jagamise eest.

Kõik, millele pöörad oma tähelepanu, see kasvad ja areneb. Täpselt samamoodi kehtib see organisatsioonide ja meekondade kohta! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *