Tarvo Tendal

Minu kireks on töötamine inimestega, nende selguse ja arengutega.


Näen oma rolli professionaalse partnerina, kes aitab luua selgust ja teadlikku arengut. Ma aitan hoida, arendada ja toetada positiivseid muutusi, mis aitavad soovitud eesmärgi saavutamist.

Ma usun, et inimeste nõustamine ja arendamine on hästi õnnestunud vaid siis, kui selle protsessi käigus on inimene kasvanud isiksusena.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraadi majanduses. Olen Euroopa ANSE standardile vastav superviisor ja coach (kolmeaastane väljaõpe – International Supervision and Coaching Institute koostöös Lillehammeri ülikooliga). Lisaks supervisioonile ja coachingule tegelen igapäevaselt ka lepitusega, ning olen kutseline lepitaja.

Olen pidev õppija ning see on mind viinud erinevatele pikematele ja lühematele kursustele. 2011a Systemic Supervision (Ilze Norman, Rootsi), 2014a Pastoral supervision (Bill Mulally, Iirimaa), 2015a Emotsioonide juhtimine (Inge Tael, Eesti), 2016a Lahenduskeskne lühiteraapia (Mari Saari, Eesti) jpm.

Tööalane taust: Alates 2007 aastast on minu põhifookus olnud inimeste nõustamine ja organisatsioonide arendamine. Varasemalt olen olnud Mercuri International ettevõtluskonsultant ja koolitaja, Avituses psühholoogiline nõustaja.
Supervisioon ja Coaching on olnud heaks võimaluseks need kaks erinevat valdkonda ühendada, ning andnud võimaluse keskenduda inimeste nõustamisele ja arendamisele valdkonna üleselt, kasutades mõlema valdkonna tugevusi.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.

Kellele: Minu põhitöö moodustab spetsialistide ja juhtide arendamine läbi supervisiooni ja coachingu. Samuti on suhteliselt suur osakaal psühholoogilisel nõustamisel ja konfliktitööga (conflict management organisatsioonides ning paaride vahel)

Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), ANSE standardile vastava väljaõppele sertifitseeritud coach ja superviisor.
Lepitamiseks vajalik kvalifikatsioon: Lepitaja väljaõppe (160h) läbimine ja lepitaja kutse.
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige, ning Eesti Lepitajate Ühingu liige

Ma usun, et enda erinevate külgede arendamine (intellektuaalne, füüsiline, loomingline) ehk enda potensiaali realiseerimine on väga oluline, ning seotud rahulolu ja õnnetundega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *