Tarvo Tendal

Olen keskendunud inimeste arendamise ja meeskonna arengu dünaamikatega töötamisele.

Minu kolm võtmevaldkonda:

  1. Konfliktinõustamine ja koostöö koolitused
  2. Süsteemne juhtide ja meeskonna coaching
  3. Konstellatsioonid

Töötan pingete ja konfliktidege ning koostöö teemadega (conflict management and cooperation). Toetan juhte ja spetsialiste professionaalses plaanis. Aitan saavutada meeskonna postiivseid muutusi ja seeläbi arendada meeskonna võimekust eesmärkide saavutamisel (team development). Koostan ja viin läbi selle alaseid arenguprogramme ja koolitusi. Psühholoogilise nõusamise kogemusega seon teemad isiklike tasanditega. Isiklikul tasandil viin läbi psühholoogilisi nõustamisi ja konstellatsioone.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraad majanduses.

Lisaks baasharidusele oman ka kahte erilalast väljaõpet. Olen Euroopa ANSE standardile vastav coach ja superviisor ja kutseline lepitaja (Saksa AL-Institute sertifikaat).

Olen pidev õppija ning see on mind viinud erinevatele pikematele ja lühematele kursustele, millest põnevamad ehk meeskonna Šveitsi koolitaja Norbert Apteri meeskonna pingetega töötamise meetod “Delayed Dialogue” Iirimaalt Bill Mullally pastoraalne/spirituaalne supervisioon, Saksa Aloys Layendeceri konstellatsiooni täiendkoolitus ja põhjalik konstellatsiooni väljaõpe (2019 -2022) ja hetkel on käsil organisatsiooni konstellatsiooni väljaõpe. Lisaks sellel hulk väiksemaid täiendkoolitusi.

Tööalane taust: Alates 2007 aastast on minu põhifookus olnud juhtide nõustamine ja organisatsioonide arendamine. Alustasin 2007 aastral selle tööga Mercuri Internationali ettevõtluskonsultandi ja koolitaja rollis.
Aja jooksul on minu fookus liikunud rohkem meeskonna ja organisatsioonide dünaamikale ning juhi toetamisele ja arendamisele.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.


Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), Euroopa ANSE standardile sertifitseeritud coach ja superviisor. Olen ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige ja oman kehivat kvaliteedistandardit.
Konfliktitööks vajalik kvalifikatsioon: Rahvusvaheline Saksa AL-Institute sertifikaat (Konfliktmanagement und Mediation).
Lepituse Instituudi asutaja, direktor ja juhatuse liige 2017-2022 ning riiklike perelepitajate koolitaja.

Konstellatsioonitööks vajalik kvalifikatsioon. Moskva perekonstellööri sertifikaat. Organisatsiooni väljaõpe hetkel veel kestab.

Minu lahutamatuks hobiks ja kireks on taiji neigong, mis aitab heas  füüsilises ja meelelises vormis püsida ja pidevalt kasvada ning areneda. Olen piiritult tänulik selle aarde leidmise eest ja tänulik oma õpetajale Vladimir Sidorovile selle varanduse jagamise eest.

Kõik, millele pöörad oma tähelepanu, see kasvad ja areneb. Täpselt samamoodi kehtib see organisatsioonide ja meeskondade kohta!