Tarvo Tendal

Olen keskendunud inimeste arendamise ja meeskonna arengu dünaamikatega töötamisele.

Minu kolm võtmevaldkonda:

  1. Organisatsiooni konfliktivahendamine
  2. Meeskonna dünaamikad ja koostöö + koolitused
  3. Süsteemne juhtide ja meeskonna coaching

Töötan peamiselt meeskonna pingete ja konfliktidega ning koostöö teemadega (conflict management and cooperation). Aitan organisatsioonidel ja meeskondadel pingeid tekitavaid situatsioone ära kasutada arenguks, mille läbi saavutada meeskonna postiivseid muutusi ning seeläbi arendada meeskonna võimekust eesmärkide saavutamisel. Koostan ja viin läbi selle alaseid arenguprogramme ja koolitusi.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraad majanduses.

Lisaks baasharidusele oman ka kahte erilalast väljaõpet. Olen sertifitseeritud organisatsiooni konfliktivahendaja (Saksa Al Institut Pielsport) ja organisatsiooni konfliktivahendajate koolitaja ning Euroopa ANSE standardile vastav coach ja superviisor). Lisaks olen sertifitseeritud konstellöör ning täiendan ennast organisatsiooni konstellatsiooni väljaõppes, et süsteemse lähenemisega klientidele veelgi suuremat lisaväärtust luua.

Olen pidev õppija ning see on mind viinud erinevatele pikematele ja lühematele kursustele, millest põnevamad ehk Norbert Apteri (Šveits) meeskonna pingetega töötamise meetod “Delayed Dialogue“, Saksa konfliktikoolitaja Aloys Leyendecker (Saksa) organisatsiooni konfliktivahendamine, Werner Regen (Saksa) konfliktivahendaja ja “Wingwave” meetod. Põhjalik konstellatsiooni väljaõpe (2,5a) ja hetkel on lõpetamisel organisatsiooni konstellatsiooni väljaõpe. Samuti alustasin struktuurse lähenemise väljaõpet. Viimaste valdkondade eredamad õpetajad on olnud Stephan Hausener, Tiiu Bolzmann, Olga Knjazeva, Joan Corbalán, Vlad Syritsa jpt.

Tööalane taust: Alates 2007 aastast on minu põhifookus olnud juhtide nõustamine ja organisatsioonide arendamine. Alustasin 2007 aastal selle tööga Mercuri Internationali ettevõtluskonsultandi ja koolitaja rollis.
Aja jooksul on minu fookus liikunud rohkem meeskonna ja organisatsioonide dünaamikale ning juhi toetamisele ja arendamisele.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.


Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), Euroopa ANSE standardile sertifitseeritud coach ja superviisor. Olen ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige ja oman kehivat kvaliteedistandardit.
Konfliktitööks vajalik kvalifikatsioon: Organisatsiooni konfiktivahendaja- Rahvusvaheline Saksa AL-Institute sertifikaat (Konfliktmanagement und Mediation).
Lepituse Instituudi asutaja, direktor ja juhatuse liige 2017-2022. Sellesse perioodi jäi ka riiklike perelepitajate koolitamine. Viimastel aastatel ka organisatsiooni konfliktivahendajate koolitamine koostöös Saksa AL Instituudi ja Saksa partneritega.Konstellatsioonitööks vajalik kvalifikatsioon. Moskva perekonstellööri sertifikaat. Organisatsiooni konstellatsiooni väljaõpe lõpeb mai 2023.

Minu lahutamatuks hobiks ja kireks on taiji neigong, mis aitab heas  füüsilises ja meelelises vormis püsida ja pidevalt kasvada ning areneda. Olen piiritult tänulik selle aarde leidmise eest ja tänulik oma õpetajale Vladimir Sidorovile selle varanduse jagamise eest.

Kõik, millele pöörad oma tähelepanu, see kasvad ja areneb. Täpselt samamoodi kehtib see organisatsioonide ja meeskondade kohta!