Tarvo Tendal

Olen keskendunud meeskonna arengudünaamikatega töötamisele.

Minu kolm võtmevaldkonda:

  1. Meeskonna takistuste ja pingetega töötamine (sh konfliktivahendamine)
  2. Meeskonna dünaamikad ja koostöö + koolitused
  3. Süsteemne juhtide ja meeskonna coaching

Töötan peamiselt meeskonna takistuste, pingete ja konfliktidega ning koostöö teemadega (conflict management and cooperation). Aitan organisatsioonidel ja meeskondadel pingeid tekitavaid situatsioone ära kasutada arenguks, mille läbi saavutada meeskonna postiivseid muutusi ning seeläbi arendada meeskonna võimekust eesmärkide saavutamisel. Koostan ja viin läbi sellealaseid arenguprogramme ja koolitusi.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraad majanduses.

Lisaks baasharidusele oman ka kolme erilalast väljaõpet. Olen sertifitseeritud organisatsiooni konfliktivahendaja (Saksa Al Institut Pielsport) ja organisatsiooni konfliktivahendajate koolitaja ning Euroopa ANSE standardile vastav coach ja superviisor). Nendest kolmes kõige hilisem on meeskonna varjatud dünaamikatega töötamine. Selleks tööks oman vastavat sertifikaati. Sertifitseeritud organisatsiooni konstellöör – see lähenemine aitab tuvastada meeskonna ja organisatsioonide varjatud dünaamikaid, selleks et kiiremini probleemide olemuseni jõuda ja selles lähtuvalt efektiivsemalt tulemuseni jõuda. Hetkel täiendan ennast struktuursete konstellatsioonide väljaõppes.

Tööalane taust: Olen meeskondade koolitamisee ja arendamisega töötanud alates 2007 aastast, kus alustasin selle tööga Mercuri Internationali ettevõtluskonsultandi ja koolitaja rollis.
Aja jooksul on minu fookus liikunud rohkem meeskonna ja organisatsioonide dünaamikale ning juhtidei toetamisele ja arendamisele.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.


Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), Euroopa ANSE standardile sertifitseeritud coach ja superviisor. Olen ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige ja oman kehivat kvaliteedistandardit.
Konfliktitööks vajalik kvalifikatsioon: Organisatsiooni konfiktivahendaja- Rahvusvaheline Saksa AL-Institute sertifikaat (Konfliktmanagement und Mediation).
Lepituse Instituudi asutaja, direktor ja juhatuse liige 2017-2022. Sellesse perioodi jäi ka riiklike perelepitajate koolitamine. Viimastel aastatel ka organisatsiooni konfliktivahendajate koolitamine koostöös Saksa AL Instituudi ja Saksa partneritega. Organisatsiooni konstellatsiooni sertifikaat.

Minu lahutamatuks hobiks ja kireks on taiji neigong, mis aitab heas  füüsilises ja meelelises vormis püsida ja pidevalt kasvada ning areneda. Olen piiritult tänulik selle aarde leidmise eest ja tänulik oma õpetajale Vladimir Sidorovile selle varanduse jagamise eest.

Kõik, millele pöörad oma tähelepanu, see kasvad ja areneb. Täpselt samamoodi kehtib see organisatsioonide ja meeskondade kohta!