TEAMFIXX KOOLITUS 13.06.2023

TEAMFIXX® – tulemusele suunatud juhtimis- ja konfliktilahendusmeetod. Stressis meeskond leiab teamfixx® abil tee oma töövõimeni 1-4 tunniga. Selle lühikese aja jooksul on need tulemused mõõdetavad ning kokkulepitud on tegevused eesmärkide saavutamiseks.

Mis ja kellele? TEAMFIXX® on meetod, mida saab tõhusalt kasutada nii meeskonna tulemuste parandamiseks, kui ka meeskonna konfliktidega töötamisel. See praktiline meetod sobib ideaalselt juhtidele, coachidele, superviisoritele, projektijuhtidele ja ettevõtte konsultantidele, selleks, et jõuda lühimat teed meeskonna koostööni.
Klassikaline konfliktivahendus viib heade tulemusteni, kui kõik asjaosalised on valmis rääkima sellest, mis on nende jaoks tegelikult oluline. Kuid mõnikord ei taha inimesed oma vajadustest rääkida. Ja eriti ettevõtete kontekstis peavad paljud huvide avalikustamist strateegiliselt ebamõistlikuks. Hea on kui seda väljendatakse. Tihti varjatakse soovimatus aga tõhusalt suu kinnihoidmise ja hea näo tegemise taha.
Tulemustele keskendunud teamfixx® meetodi puhul sellist probleemi ei teki. Konflikti pooli volitatakse võtma endale vastutus ja nad suunatakse jätkusuutlikesse lahendustesse ilma ilmselget taustateavet selgitamata.

Teamfixx® järgib selget struktuuri, millel on piiritletud ajakava ja selgelt määratletud loogilised etapid, mis viivad lühikese ajaga tulemusteni.

Teamfixx on kohaldatav väikeste ja suurte gruppide jaoks. See sobib juhtimisvahendiks ja ka meeskonnatöö nõustamisvahendina, sest teamfixx® kiirendab muutuste protsesse.
TEAMFIXX´ist täpsemalt (eng) https://www.teamfixx.com/soforthilfe/english/background-of-teamfixx/

„Minu veendumus on, et konfliktid on väärtuslik arengukütus. Kui väärtuslikud need on, sõltub sellest, kuidas neid käsitletakse“.

Thomas Robrecht on personali- ja organisatsiooniarendusele spetsialiseerunud konsultatsioonigrupi SOKRATeami tegevjuht ja partner. 25 aastat on ta koolitanud juhte ja konfliktivahendajaid ning aidanud organisatsioonidel lahendada keerulisi konflikte. Sellest kombinatsioonist on ta välja töötanud teamfixx®´i kui juhtimis- ja konfliktivahendusmeetodi, mis viib meeskonna töövõimeni võimalikult lühikese ajaga.

Thomas Robrecht koostöös Karl Kreuseriga on arvukate konflikti, juhtimise, konfliktivahendamise, koostöö ja meeskonna arengu teemaliste raamatute ja erialaartiklite kaasautor. Thomas Robrechti ja Karl Kreuseri välja töötatud juhtimis- ja konfliktiteooriad moodustavad vastupidava teadusliku aluse nende praktilisele tööle konfliktivahendajate, coachide, koolitajate ja konsultantidena.

Praktiline kogemus: konfliktivahendajate ja juhtide koolitus ja juhendamine, konfliktivahendamise ja konfliktide modereerimise rakendamine 2 kuni 400 inimese äri- ja töökeskkonnas, teamfixx® asutaja. Föderaalse Konfliktivahendusassotsiatsiooni vanematekogu liige, varem kaheksa aastat juhatuse liige.
Kvalifikatsioonid: teemakeskse suhtluse TCI koolitus, süsteemne nõustamine ja supervisioon, litsentseeritud konfliktivahendaja BM® ja koolitaja BM®, KODE® konsultant, teamfixx® superviisor.

Läbiviija: Thomas Robrecht (GER)
Aeg: 13. juuni 2023
Asukoht: Tallinn

OSALEMISTASU:
Registreerumisel ja tasumisel kuni 31. mai 290 EUR
Registreerumisel ja tasumisel alates 1.juuni 320 EUR

Hindadele ei lisandu käibemaksu!

*Koolitusel on sünkroontõlge saksa keelest eesti keelde!

NB! Grupi osalejate arv piiratud, ning registreeruda saab kuni grupi täitumiseni!

Tegemist on praktilise töötoa/koolitusega st. koolituse lõpuks on igal osalejal võimalik seda meetodit kasutada!

Koolitusel osalemiseks, anna enda soovist teada e-maili aadressil info@goodwillpartners.ee

Inspireerivate kohtumisteni
Tarvo Tendal
Goodwill & Partners OÜ
Organisatsiooni konfliktivahendaja, coach ja koolitaja
Tel (+372) 52 75 624
tarvo@goodwillpartners.ee
www.goodwillpartners.ee