Grupi supervisioon

Grupi supervisiooni eesmärgiks on personali toetamine läbi juhtumite analüüsi, uute toetavate lahenduste leidmise, arengu toetamise ning ressursside taastamise. Supervisioon toetab motivatsiooni ning suurendab tööga rahulolu, samuti on see hea viis töötajate jõustamiseks ja läbipõlemise teadlikuks vältimiseks.

Kuidas supervisioon toimib? Grupisupervisioon annab osalejatele võimaluse mõtestada oma tegevusi ja töötada (keerulise/emotsionaalselt laetud) tööalaste situatsioonidega, ning leida neile parimaid lahendused, selleks et hoida ennast, ning saavutada paremaid tulemusi.

Grupisupervisiooni põhiliseks ressursiks on osalejad ja nende teadmised. Töötatakse nende teemadega, mis parajasti osalejate jaoks aktuaalsed on ja mis vajavad lahendamist. Supervisioon lähtub põhimõttest, et iga töötaja on ise oma töö spetsialist, ning inimest/gruppi saab tõeliselt arendada ainult sealt kus see inimene parajasti on.

Supervisioon
+ aitab vähendada tööalast stressi ja läbipõlemise ohtu
+ aitab läbi töötada keerukaid tööalaseid situatsioone 
+ aitab teadvustada mustreid nii enda kui grupi käitumises
+ aitab leida uusi lahendusi ja luua ühiseid kokkuleppeid
+ aitab leida ressursse, et olla paremini toetatud
+ arendab professionaalsust, läbi teadvustamise ja käitumismustrite muutmise
+ toetab motivatsiooni ja pühendumist
+ läbi toetuse pakub tööst suuremat rahulolu

Supervisiooni eeliseks on selle efektiivsus ning rakendatavus, kuna inimene/grupp leiab ise läbi supervisiooniprotsessi lahendused, mis kõige paremini sobivad sellesse situatsiooni, ning lähtuvad selle inimese/grupi väärtustest. Seetõttu on inimesed motiveeritud neid ideid ellu viima, kuna nad ise on pidanud vajalikuks seda lahendada, selle ideeni jõudnud, ning mõistnud, et see on parim lahendus. Sellest tuleneb ka oluline rakendumise vahe võrreldes koolitusega.

Supervisioonist põhjalikumalt on võimalik lugeda siit 

Teiste juhtide kogemusest supervisiooniga siit

Kui soovite täpsustada ja nõu pidada, siis võtke meiega ühendust, ning lahkesti selgitame ja otsime koos parimad lahendused.