Coachiv juhtimine

Juhtide mõjujõud oma töötajatele ja meeskonna tulemustele on väga suur. Kiiresti ja pidevalt muutuvas maailmas on vajadus leida uusi võimalusi, kuidas mõjusamalt ja tulemuslikumalt meeskondi arendada ja organisatsiooni eesmärke ellu viia.

Viimase aastakümne üks olulisemaid paradigmade muutusi juhtimises on üleminek coachivale ehk arendavale juhtimisstiilile, mille kasu ilmneb juhi jaoks mitmes aspektis: 

  • töötajate märgatavalt suuremas pühendumises eesmärkidele
  • töötajate teadlikus ja pidevas arendamises
  • töötajate paremas kaasamises, mis toetab oluliselt motivatsiooni
  • töötajate suurenenud võimekuses ise parimal viisil probleemidele lahendused leida
  • töötajate teadvustamine oma otsuste mõjust ja sellega kaasnev suurenenud vastutus

Forbes’i (2011) andmetel on coaching`u ROI (return on investment) ettevõtetele keskmiselt 700%, st coaching`usse investeeritud raha teenib ettevõte tagasi seitsmekordselt.

Sõltumatu turundusuuringute agentuuri Qa Research andmetel on 80% organisatsioonidest Inglismaal kasutanud coaching`ut.

Millest alustada ja kuidas seda teha? Jätke see meie hooleks. Goodwill &Partners on keskendunud juhtide, spetsialistide ja organisatsioonide arendamisele ja treenimisele.

Nõu pidamiseks ja täpsustamiseks, võtke meiega ühendust. Koos leiame parimad lahendused!