Juhtide Supervisioon

Juhi personaalne supervisioon
Juhi personaalne supervisioon erineb coachingust selle poolest, et supervisioon hõlmab oluliselt laiemat tervikut, kui coaching. Kui coaching on rohkem eesmärgi saavutamisega seotud, siis supervisioon hõlmab juhti tervikuna st mõtteid, tundeid, kahtlusi jms. Ehk siis supervisioon hõlmab inimese psühholoogilist rahulolu, selgust, aitab mõtestada keerulisi olukordi (näit rollikonflikt, väärtustekonflikt, enda motivatsiooni või raskete otsuste tegemist) ning aitab luua selgust eesmärkides. Supervisioon on selleks, et nende keerukamate olukordadega tegeleda.
Supervisiooni eeliseks on see, et see hõlmab inimese väärtusi ja erinevaid tasandeid, mis kuuluvad inimeseks olemise juurde (mõtted, tunded, tahe, ootused, piirid jms). Ning seetõttu kõik vastused ja lahendused saavad tekkida ainult vastavalt juhi enda väärtustele ning uskumustele.

Loe ka teiste juhtide supervisiooni kogemusest siit.