Supervisioon ja Coaching

Mis on supervisioon?
Supervisiooni ehk töönõustamise eesmärgiks on jõustada inimesi, aidata luua selgust ja leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades, leida uusi sisemisi ressursse, aidata kasvatada professionaalset pädevust ning hoida inimesi heas töötegemise vormis. Täpsemalt supervisioonist https://goodwillpartners.ee/supervisioon/sisu/

Mis on coaching?
Coaching on eesmärgile suunatud protsess, mille sisuks võib olla konkreetse probleemi lahendamine, eesmärgi saavutamine, üldise arengu või efektiivsuse saavutamine.
Coaching on kindla eesmärgiga pikaajaline arendusprotsess, mille käigus toimub kas siis juhi, töötaja või meeskonna areng. Täpsemalt https://goodwillpartners.ee/supervisioon/coaching/