Meeskonna coaching

Meeskonna coachingu üheks sagedasemaks eesmärgiks on ettevõtte ja/või meeskonna tegevustes ja eesmärkides selguse loomine. Selle tulemuseks on ühine arusaam eesmärkidest, nende saavutamisest, vastutusaladest ja ootustest – mis peab olema täidetud, et iga üksus saaks oma ülesannet edukalt täita.

Selged eesmärgid ja selge arusaam sellest, kuhu me liigume ja kuidas me tegutseme on üks kindlamaid edu pante. Ebaselged eesmärgid ja/või tegutsemisviisid on üks peamistest motivatsiooni tapjatest.

Meeskonna coaching on ka hea viis meeskonna vaimu ja motivatsiooni loomiseks, kuna protsessi käigus saavad selgeks, mis on kitsaskohad ja mis on lahendused nendele, aitab lahendada probleeme ja loob positiivse eesmärgi ja ootuse. See annab võimaluse leida lahendused situatsioonidele, mis ikka ja jälle kipuvad korduma.
Motivatsiooni üks olulisi komponente on selgus eesmärkides ja veendumus, et see tegutsemisviis ja suund on õiged, ning nähtav areng. Areng aga on selgelt planeeritud ja mõtestatud tegevuse tulemus.
Mõtestatud ja motiveeritud eesmärke ja parimaid tegutsemisviise saab luua läbi meeskonna coachingus.

Põhjalikumalt coachingu kohta on võimalik lugeda siit

Kui soovite täpsustada ja nõu pidada, siis võtke meiega ühendust, ning lahkesti selgitame ja otsime koos parimad lahendused.