Organisatsiooni supervisioon

Organisatsiooni supervisioon hõlmab kogu organisatsiooni tervikuna, ehk kõiki organisatsiooni tasandeid. Juht/juhtkond, keskastme juhid, töötajad.

Organisatsiooni supervisiooni on hea kasutada siis kui organisatsiooni ootavad ees suured muutused, või kui on vajadus teha organisatsioonis muutusi, samuti on organisatsiooni supervisiooni hea kasutada ettevõtte tugevdamiseks, kus tulevad välja kitsaskohad, mida on võimalik muuta organisatsiooni paremaks toimimiseks.

Supervisioonist põhjalikumalt https://goodwillpartners.ee/supervisioon

Teiste organisatsioonide kogemusest https://goodwillpartners.ee/supervisiooni-kogemus/