Meeskonna dünaamika tuuning

Mida kauaaegsem on meeskond, seda staatilisemaks muutub selle dünaamika. Staatilise dünaamikaga langeb inimeste motivatsioon ja usk eemärgi saavutamisse.

Tekivad uued vajadused:

  • vajadus teadvustada mis on hetkeseis ja kuhu see viib (või ei vii)
  • vajadus vaadata üle eesmärgid
  • vajadus üle vaadata, kui hästi toimib koostöö ja meeskonna dünaamika
  • vajadus tiimi liikmena saada inspiratsiooni ja uut hingmist, mis arengule ergutab.

“Meeskonna düaamika tuunig´u” programm sisaldab elemente, mis raputavad nii individuaalselt, kui ka meeskonda tervikuna. 

Saadav kasu:

  • selge teadvustamine  mis arengutasemel on meeskond ja mis konkreetselt on see järgmine aste, mida meeskond püüdma hakkab.
  • Selgus, kuidas seda arengusammu koos astutakse
  • Selged, ühtsed ja motiveerivad eesmärgid
  • oluline motivatsiooni tõus ja tulemuslikkus

Programmile eelneb eeltöö. Täpne sisu ja pikkus pannakse kokku koostöös kliendiga ja meeskonna vajadusest lähtuvalt.