Individuaalne supervisioon

Supervisiooni ehk töönõustamise eesmärgiks on jõustada inimesi, aidata luua selgust ja leida häid lahendusi keerukates tööalastes olukordades, leida uusi sisemisi ressursse, aidata kasvatada professionaalset pädevust ning hoida inimesi heas töötegemise vormis.

Teemasid, millega saab supervisioonis töötada võib olla väga erinevaid, kuid üks mis neid ühendab on see, et nad on seotud töö ja inimese endaga ning kõigega mis sinna vahele jääb.

Supervisioon
+ aitab vähendada tööalast stressi ja läbipõlemise ohtu
+ aitab läbi töötada keerukaid tööalaseid situatsioone 
+ aitab teadvustada mustreid nii enda kui grupi käitumises
+ aitab leida uusi lahendusi ja luua ühiseid kokkuleppeid
+ aitab leida ressursse, et olla paremini toetatud
+ arendab professionaalsust, läbi teadvustamise ja käitumismustrite muutmise
+ toetab motivatsiooni ja pühendumist
+ läbi toetuse pakub tööst suuremat rahulolu

Mõningad näited enim levinud teemadest: Tunned, et vajad sisemisi ressursse, et paremini ülesannetega toime tulla. Soovid selgust, kuna tundub, et tegevusi on palju ja ülevaade kipub ära kaduma. Oled silmitsi tööalase situatsiooniga mida soovid muuta. Soovid pingelise olukorra lahendada, kuid ei tea millest alustada. Soovid oma tööalaseid mustreid muuta. Soovid leida uusi lahendusi. Tunned soovi professionaalselt areneda. Soovid leida energiat ja toetada motivatsiooni.

Superviisori ülesanne ongi olla tööalaseks partneriks spetsialistile, et aidata lahendada tööalaseid takistusi, leida koos parimaid lahendusi, toetada tema professionaalset arengut ning leida sisemisi ressursse, mis toetaksid parimal viisil töötamist ja professionaalset arengut töökohal.

Supervisioonist kui meetodist põhjalikumalt saab lugedahttps://goodwillpartners.ee/supervisioon