Stressist ja läbipõlemisest rõõmsa töötahteni

Stressist ja läbipõlemisest rõõmsa töötahteni
Üha rohkem on inimesi, ohustab läbipõlemise oht, millega kaasneb oluline töövõime langus ja terviseoht. Läbipõlemisest taastumine võtab aga kaua aega.
See koolitus on mõeldud just organisatsioonidele, kes hoolivad oma inimestest.
Kuidas hoida oma inimesi ja vältida aina rohkem ohustavat läbipõlemist?
Selleks on Goodwill & Partners spetsiaalselt kokku pannud mooduli, kus teemat käsitletakse läbi erinevate tasandite. Seda nii indiviidi tasandil, organistatsiooni töökorralduse, suhtlemise tasandil.
Spetsiaalsel moodulil saavad vastuse järgmised küsimused:
– Kuidas ma läbipõlemise märke ära saan tunda?
– Kuidas eristada läbipõlemist depressioonist?
– Mis on peamised mõjutajad?
– Kaardistame konkreetselt, kus me läbipõlemisega oleme, kasutades spetsiaalset meetodit
– Mis on läbipõlemise HÄDAABI
– Mis on need sammud, mis toetavad taastumisel
– Mis roll on meeskonnal?
– Kuidas luua märgissüsteem, mille läbi tunnen hõlpsalt ära kui läbipõlemise piirini lähenen

Kasutan unikaalset läbipõlemise mudelit, kus iga osaleja saab hea tunnetuse, kus ta sellel skaalal paikneb ja ühtlasi saab omale indikaatori – märgutule, mis annab teada kui oht läheneb.

Liigse stressi ja läbipõlemise vältimine on võimalik – see on teadlik tegevus!