Tarvo Tendal

Olen keskendunud meeskonna arengu dünaamikate ja juhtidega töötamisele.

Minu kolm võtmevaldkonda:

  1. Juhtide personaalne coaching
  2. Meeskonna dünaamikatega töötamine
  3. Organisatsiooni konflikt ja koostöö

Toetan juhte nii isiksuslikus, kui professionaalses plaanis (personal leadership coach).Aitan saavutada meeskonna postiivseid muutusi ja seeläbi arendada meeskonna võimekust eesmärkide saavutamisel (team development). Töötan pingete ja konfliktidege ning koostöö teemadega (conflict management and cooperation). Koostan ja viin läbi selle alaseid arenguprogramme ja koolitusi.

Hariduslik taust: Oman magistrikraadi organisatsiooni käitumises (Tallinna Ülikooli psühholoogia teaduskond) ning bakalaureuse kraadi majanduses.

Lisaks baasharidusele oman ka kahte erilalast väljaõpet. Olen Euroopa ANSE standardile vastav coach ja superviisor ja kutseline lepitaja (Saksa AL-Institute sertifikaat).

Olen pidev õppija ning see on mind viinud erinevatele pikematele ja lühematele kursustele, millest põnevamad ehk meeskonna Šveitsi koolitaja Norbert Apteri meeskonna pingetega töötamise meetod “Delayed Dialogue” Iirimaalt Bill Mullally pastoraalne/spirituaalne supervisioon, Saksa Aloys Layendeceri konstellatsiooni täiendkoolitus ja põhjalik konstellatsiooni väljaõpe – Olga Knjazeva. Lisaks sellel hulk väiksemaid täiendkoolitusi.

Tööalane taust: Alates 2007 aastast on minu põhifookus olnud juhtide nõustamine ja organisatsioonide arendamine. Alustasin 2007 aastral selle tööga Mercuri Internationali ettevõtluskonsultandi ja koolitaja rollis.
Aja jooksul on minu fookus liikunud rohkem meeskonna ja organisatsioonide dünaamikale ning juhi toetamisele ja arendamisele.
Töö keelteks on  eesti ja inglise keel.


Supervisiooni ja Coachingu läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: International Supervision and Coaching Institute (ISCI), Euroopa ANSE standardile sertifitseeritud coach ja superviisor.
Konflititööks vajalik kvalifikatsioon: Rahvusvaheline Saksa AL-Institute sertifikaat.
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige ning olen lepitusalase kompetensikeskuse, Lepituse Instituudi juhataja ja asutajaliige.

Minu lahutamatuks hobiks ja kireks on taiji neigong, mis aitab heas  füüsilises ja meelelises vormis püsida ja pidevalt kasvada ning areneda. Olen piiritult tänulik selle aarde leidmise eest ja tänulik oma õpetajale Vladimir Sidorovile selle varanduse jagamise eest.

Kõik, millele pöörad oma tähelepanu, see kasvad ja areneb. Täpselt samamoodi kehtib see organisatsioonide ja meeskondade kohta!