Konstellatsioon

Mis asi on konstellatsioon? Konstellatsioon on süsteemne meetod, mida kasutatakse valdavalt psühhoteraapias (perekonstellatsioonid), aga samuti organisatsioonides teatud keeruliste mustrite lahendamisel.
Konstellatsiooni fenomen seisneb selles, et see aitab meil tuvastada alateadlikke dünaamikaid, mis meid inimestena tugavalt mõjutavad ja ühtlasi võimaldab see meetod ka neid probleeme tekitavaid dünaamikaid efektiivselt lahendada.

Millega konstellatsioonis töötatakse?
Konstellatsioonis töötatakse erinevate teemadega:

  • mis puudutab enesetunnet (näiteks ärevus, depressioon, seletamatud süü või viha tunded jne),
  • raskused paarisuhetes või peres (suhted ei õnnestu, sagedased lahkuminekud, konfliktid suhtes)
  • laste erinevad käitumisprobleemid
  • samuti terviseprobleemid ja sümptomid (nii psühhosomaatilised, kui ka konkreetsed sümptomid), mille tekkepõhjuseid on võimalik konstellatsiooni meetodi abil tuvastada. Viimase valdkonna üks tuntumaid konstellööre on Stephan Hausner, kes ka sel suvel Eestis vastava koolituse tegi. Samuti on Eesti keeles saadaval tema raamat: „Isegi, kui see maksab mulle elu“.

Konstellatsioonide kohta öeldakse tihti, et see on väga võimas meetod. Mis selle võimsaks teeb? Vastus peitub meie psüühika ülesehituses. Meie heaolu ja käitumist mõjutab suurel määral meie mitteteadvus (kõik läbi kogetu sh traumad, seosed ja seotused). See on ala, millele meil puudub otsene ligipääs. Sigmund Freudi järgi on alateadvus inimpsüühika komponent, mille sisu ei ole antud hetkel hoolimata tahtepingutusest võimalik teadvusesse tuua. Ehk me ei pääse olulistele asjadele ligi. Näiteks klassikalises teraapias võib kuluda aastaid, et jõuda inimese jaoks oluliste põhjusteni, mis teda negatiivses mõttes mõjutavad. Konstellatsiooni fenomen peitub selles, et see meetod võimaldab mõistuse tõkkest mööda minna, jõudes läbi alateadvuse probleemide põhjusteni – see omakorda võimaldab probleeme oluliselt kiiremini lahendada.
Tihti on isegi üks heal tasemel läbi viidud konstellatsioon väga tugeva mõjuga, mis aitab välja tulla keerukatest probleemi tekitavatest põhjustest.
Mis mulle selle meetodi juures kõige rohkem meeldib? Kõikidest erinevatest meetoditest, millega ma olen oma nõustaja karjääri puhul kokku puutunud, on konstellatsioon seni kõige kiirem ja tulemuslikum lähenemine, töötamaks psühholoogiliste teemadega.
Meetodi looja on Bert Hellinger, kes töötas klassikalise perekonstellatsiooni metoodika välja ajavahemikul 1975 kuni 1990.

Konstellatsiooni tööd ongi selleks, et eelpool mõne segava teemaga töötada selleks, et seda muuta. Lühikonstellatsioon ehk disain on selleks, et kaardistada olukorda st vaadata, millega see on seotud.

Osalemiseks ei pea tegema konstellatsioonitööd ega disaini. Hea konstellatsiooni nägemine võib olla väga haarav ja heas mõttes vapustav kogemus. See aitab paremini mõista mis asjad meid psühholoogiliselt mõjutavad ning annab aimu süsteemsest lähenemisest.