Konfliktinõustamine eraisikutele

Konfliktinõustamine ehk perelepitus on teenus, mis aitab konflikti läinud pooltel uuesti ühise keele leida, ning jõuda kokkuleppele olulistes vaidlust tekitavates küsimustes ja normaliseerida poolte vahelist suhtlemist.
Konfliktnõustamine toimub läbi kolmanda neutraalse osapoole – konfliktinõustaja ehk lepitaja vahendusel, kes aitab läbirääkimisi tasakaalus hoida ja vaatab, et mõlema osapoole huvid ja vajadused oleksid võrdselt esindatud.
Kõige sagedasemaks näiteks on see, kui paar on juba lahku läinud ja ei jõuta kokkuleppele elukoha, vara ja lastega seotud küsimustes. Kuid vaidluseks võivad olla ka muud põhjused. Tihti on sellistes situatsioonides üksjagu negatiivseid emotsioone ja süüdistusi, ning pooled kipuvad probleemide põhjuseid erinevatena nägema. Seetõttu võib olla raske suhelda ja kokkuleppele jõuda.
Sellises olukorras on abiks kolmanda neutraalse osapoole, ehk professionaalse lepitaja kaasamine. Lepitaja ülesanne on sellisel juhul olla neutraalseks partneriks poolte vahelisel läbirääkimisel selleks, et leida ühised arusaamad ja kokkulepped nii, et mõlema huvid oleksid esindatud. See aitab ka normaliseerida suhteid, mis on eriti oluline, kui mängus on lapsed.
Kui soovid täpsemat infot, siis võta meiega ühendust.
Kokkulepe on alati võimalik, kui mõlemad pooled on huvitatud lahenduseni jõudmisest.

In English

For family mediation in English, please contact.