GW-mudel organisatatsiooni terviklikuks arenguks

Mis asi on GW-mudel? GW lühend tuleb sõnast Great Wheel ning on terviklik lähenemine meeskonnale, hõlmates meeskonna liikme individuaalset agendat (tema motivatsiooni ehk miks ta seda teeb. Oluline roll on meeskonna suhetel, ning nn välised (meeskonna) teemad, mis on seotud meeskonna arengusuuna, selgete eesmärkidega. Ehk kuidas millest lähtuvalt me ütleme, et meeskond on arenenud meeskonnana, ning arusaamist kuidas ja mis suunas meeskonna teadlik areng saab toimida

Märksõnad: meeskonna teadlik areng, meeskonna refresh, meeskonna koostöö, meeskonna liikmete motivatsioon, pingevaba meeskond, meeskonna ressursside leidmine ja võimendamine , meeskonna potentsiaali realiseerimine, tähendus, kaasatus.

Käsitleb teemasid:  Meeskonna arengutaseme kaardistus, hea meeskonnatöö kriteeriumid, meeskonna järgmise arenguastme teadvustamine st sihi loomine. Kindlasti on kaasatus ja (vastastikune interdependent seotus ja pühendumine engagement).

Mida GW mudeliga töötamine annab? Selleks et tiim ja organisatsioon saaks kasutada oma potensiaali peavad olema täidetud teatavad tegurid. Motivatsioon paneb tegutsema, ressursid on kütuseks eesmärgi saavutamisel, koostöö eeldab ühtseid eesmärke ja sobivat koostöövaimu, eesmärgud aitavad fookust suunata, et oleks jõudu ja võimekust eesmärkideni jõuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *