Organisatsiooni ja meeskonna konfliktitöö

Organisatsiooni konfliktitöö on teadlik konfliktijuhtimise protsess kolmanda neutraalse osapoole ehk lepitaja kaasabil.  Konfliktid on igapäevaelu loomulik osa, ning nende tekkimine inimeste vahel on loomulik. Konfliktid pole üksnes destruktiivsed, vaid pakuvad ka võimalust vajalikeks muudatusteks. Oluline on siinkohal teadlikkus ning adekvaatse konfliktikäitumise kujundamine. Konfliktid on loomulikud ja annavad võimaluse poolte erinevad vaated läbi arutada. Kui aga konflikt on eskaleerunud sellisesse etappi, kus suhtlemine on raskendatud ning koostöö on muutunud keeruliseks, siis on mõistlik mõelda lepitaja kaasamise peale.

Lepitaja roll selles konteksis on luua turvaline ja rahulik keskkond kus kahe osapoole huvid ja vajadused oleksid võrdselt esindatud. Lepitaja peamiseks ülesandeks on sisulise kommunikatsiooni taastamine, mis konfliktis kipub kaduma, ning juhib protsessi, et läbirääkimisi tasakaalus hoida ning hoolitseb selles eest, et protsess oleks konstruktiivne ning püsiks lahenduste leidmisel. Organisatsiooni konflikti juhtimiseks (conflict management) on erinevaid mudeleid (alate Richard Walton kaheetapiliselt mudelist, mis pärineb 69ndast aastast, kuni Holtoni ning Icbergi jpt mudelini). Üks levinumatest meetoditest on Thomas Killmanni TKI konflikti lahenduse mudel. Konfliktide lahendamine organisatsioonis on äärmiselt oluline hea koostöö jätkamiseks ja oodatud tulemuste saavutamiseks. Oluline on siinkohal teadvustada, et konfliktis kannatavad mõlemad pooled nii emotionaalselt kui ka rahaliselt.

Siinkohal on hea välja tuua Warren Schmidti konfliktijuhtmise uuringu American Management Association´is. Vastavalt uuringu tulemusele kulutavad juhid 18% kuni 26% oma ajast konfliktide lahendamiseks, sõltuvalt organisatsioonist. See on väga suur ressursside kadu ning kui see rahasse ümber konverteerida on tegemist väga suurte kuludega, mis võiksid olla investeeringud.
Iga väikegi samm konflikti tõhusa käsitlemise ning probleemide lahendamine suunas mõjutab oluliselt organisatsiooni tulemusi.

Konfliktsituatsioonid võivad olla erinevad, ning tekkinud erinevate poolte vahel. Organisatsioonis võib see olla juhi ja omanike konflikt, juhatuse ja töötajate vaheline ebakõla, töötajate omavaheline ebakõla või ka organisatsioonide vaheline vm kus on vähemalt kaks osapoolt konfliktis.

Konfliktide oskuslik lahendamine on oluline selleks, et mõlemad osapooled jõuaks rahuldustpakkuva tulemuseni, millest võidavad mõlemad pooled. Win-win on võimalik.

Kui soovid täpsemat infot või on küsimusi, millele sa vastuseid ei leidnud, siis võta meiega ühendust. Hea meelega oleme valmis aitama ja selgitusi jagama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *