Juhtimise arendamine

Näited põhilistest teemadest, mille osas Goodwill & Partnes saab toetada

Juhi coaching
Juhi professionaalsete oskuste arendamine
Enesejuhtimise arendamine
Coachiva juhtimiststiili rakendamine
Suhted ja konfliktid meeskonnas
Meeskonna kaasamine ja vastutuse jagamine
Täpse fookuse ja eesmärkide seadmine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *