Organisatsioonile

Goodwill & Partnersi põhiliseks fookuseks on juhtimise, meeskonna ja organisatsiooni arendamise nn pehmed tööriistad – töötajate organisatsioonisisene nõustamine, toetamine ja arendamine.
Meie põhiliseks fookuseks on professionaalsete oskuste arendamine, koostöö ja motivatsiooni toetamine, juhtide ja spetsialistide nõustamine, selguse loomine eesmärkide püstitamisel ja lahendusteede leidmisel ning juhi ja meeskonna toetamine nende eesmärkide elluviimisel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *