Goodwill & Partners OÜ

Goodwill & Partners on professionaalseks partneriks juhtidele, spetsialistidele ja organisatsioonidele, kes tahavad oma potensiaali võimalikult hästi realiseerida.

Oleme keskendunud organisatsioonisisesele nõustamisele, toetamisele ja arendamisele läbi “pehmete tööriistade”. Meie põhiliseks fookuseks on professionaalsete oskuste arendamine, selguse loomine olukorras ja eesmärkides, sisemiste takistuste kõrvaldamine, kaasamine, jõustamine, koostöö ja motivatsiooni toetamine, eesmärkide ja lahendusteede väljatöötamine ja toetuse pakkumine nende ellurakendamisel jpm (vaata täpsemalt rubriigist: teemad).

Nende eesmärkide elluviimisel kasutame me coachingut, supervisiooni, erinevaid nõustamistehnikaid ja teisi protsessipõhiseid meetodeid.

Teadlikkuses on jõud muuta keerulised olukorrad eduks ja enese tugevusteks.

Tarvo Tendal